Fonds 1818 geeft naast geld ook advies en begeleiding. Onder andere in de vorm van gratis trainingen, speciaal voor vrijwilligers van stichtingen en verenigingen die actief zijn in de regio en aansluiten bij de missie van het fonds.

Op dit moment kun je je inschrijven voor de volgende trainingen:

Om zoveel mogelijk vrijwilligersorganisaties de kans te geven mee te doen aan een training, laat Fonds 1818 per organisatie één deelnemer toe.

X