Filmreeks over rechtspraak in Het Nutshuis

 

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Fritz Bauer overleed. Als belangrijkste initiatiefnemer van de Auschwitzprocessen in Frankfurt van 1963 tot 1965 heeft de Duitse jurist wereldwijd zijn sporen nagelaten. Generaties maatschappelijk en politiek geëngageerde juristen zijn door Bauer beïnvloed. Een inspirerende aanleiding voor Het Nutshuis en het Goethe-Institut om samen de filmreeks ‘Recht op woensdag’ te organiseren. De vertoonde films op woensdag 2, 9, 16 en 23 mei gaan over de rechtspraktijk in historisch, internationaal en nationaal perspectief. Elke film gaat vergezeld van een deskundige inleiding. Op woensdag 30 mei wordt de reeks afgesloten met een avond over de onafhankelijkheid van de rechtspraak.

 

Op woensdag 2 mei staat ons jeugdrecht centraal. Voorafgaand aan de vertoning van de veelgeprezen documentaire De kinderrechter (2010, Uslu en Mok), waarin de dilemma’s van de rechters en de hopeloze situatie van veel jonge delinquenten zijn vastgelegd, houdt Manuela Limbeek een inleiding. De docent Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden bespreekt de ontwikkelingen binnen het jeugdrecht en veelbelovende initiatieven op dit gebied sinds het uitkomen van de documentaire.

 

Filmmaker Klaartje Quirijns is zelf aanwezig op woensdag 9 mei om haar documentaire Peace vs. Justice in te leiden. In 2012 hoopte het Internationaal Strafhof in Den Haag de beruchte rebellenleider Joseph Kony te berechten. Heen en weer schakelend tussen Den Haag en Oeganda laat Quirijns zien hoe miscommunicatie en verschillende opvattingen van gerechtigheid er mede toe hebben geleid dat Kony niet is opgepakt.

 

Fons Orie was als rechter van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag onder meer betrokken bij de rechtszaken tegen Radovan Karadžić, Ratko Mladić en Ante Gotovina. Op woensdag 16 mei is hij als spreker aanwezig bij de filmvertoning van The Prosecutor, The Defender, The Father and His Son (2015, Iglika Triffonova), een innemend rechtbankdrama over het Joegoslavië-tribunaal.


De aanleiding van de filmreeks, Fritz Bauer, staat centraal op woensdag 23 mei, met de vertoning van Im Labyrinth des Schweigens (2014, Ricciarelli), een historisch drama en thriller ineen. Historica Katharina Rauschenberger, onderzoeker bij het Fritz Bauer Instituut in Frankfurt, komt speciaal uit Duitsland over om de inleiding te verzorgen.

 

De serie wordt op woensdag 30 mei afgesloten met een avond over de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Na afloop van een toegankelijk minicollege van Raisa Blommestijn, die als docent aan de Universiteit Leiden onder meer onderzoek doet naar ‘de politieke beslissing van de rechter’, buigt zij zich samen met het publiek en diverse gasten, onder wie strafrechter Gerlof Meijer, verder over de vragen: hoe borg je de onafhankelijkheid van de rechtspraak? Bestaat pure onafhankelijkheid wel?


Recht op woensdag: filmreeks i.s.m. het Goethe-Institut
Wo. 2, 9, 16, 23 en 30 mei 2018
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 7,50 / met korting € 5,- (studenten, Ooievaarspas, Goethe-pas)

 

X