Hoogtij

 

Hoogtij is een feest voor wie van kunst houdt. Van White Cube tot underground, van meer gevestigde kunst in de galeries en instellingen tot experimentele kunst, installaties en performances bij de kunstenaarsinitiatieven en in de openbare ruimte. Je kunt het allemaal bezoeken tussen 19.00 en 23.00 uur.

 

In Het Nutshuis leiden fotografen Karine Versluis en Karijn Kakebeeke de bezoeker rond door hun expositie. De beelden en quotes in de tentoonstelling geven een ontroerend beeld van de wensen en zienswijzen van een groeiende groep in Nederland: ouderen die hier niet geboren zijn en de (klein)kinderen die al dan niet voor hen gaan zorgen. De makers nodigen het publiek nadrukkelijk uit om zelf mee te denken over het thema. Iedereen wordt immers oud en heeft familie over wie je vroeg of laat moet meebeslissen: word ik mantelzorger, gaan mijn ouders naar een tehuis of zoeken we een andere manier?

 

Tijdens Hoogtij vertonen we een film die naadloos aansluit bij de thema’s van de expositie: de documentaire Hier woon ik, daar leef ik van Fatima Jebli-Ouazzani. “Migratie ontwricht een hoop,” zegt een van de Turkse vrouwen in de film. De ontwrichting galmt door in het leven van hun kinderen en kleinkinderen.  De grote oversteek die de eerste generatie Turkse vrouwen 45 jaar geleden maakte van Turkije naar Nederland, wordt nu door sommige van hun dochters en kleindochters in omgekeerde richting gemaakt. In de film worden beide wegen met elkaar vervlochten en wordt de keuze om te blijven of terug te gaan zichtbaar in de levens van Fatma, Arzu, Hatice en Husniye.

 

Na afloop van de film gaat journalist, schrijver en filmmaker Rachel Visscher in gesprek met een van de hoofdpersonen uit de zes jaar geleden uitgebrachte documentaire: Hatice Yilmaz. Hoe kijkt Hatice – inmiddels zelf moeder van twee kinderen – nu aan tegen de thema’s in de film?

 

Expo en Juni Café open: 19.00 – 23.00 uur
Start rondleiding: 19.30 uur
Start film:  20.15 uur