Over Het Nutshuis

Het Nutshuis is een onafhankelijk podium voor maatschappelijke thema’s. Het programma wordt gemaakt met het oog op de achtergronden van en veelzijdige perspectieven op maatschappelijke kwesties.

Het Nutshuis borduurt voort op de gedachte van Het Nut. Het Nut was een burgerinitiatief in de 19e eeuw dat zich inzette voor de “ontwikkeling en verheffing van de gewone man”.  Het verbeteren van de maatschappelijke positie van de onderklasse speelde daarin een grote rol – niet alleen op sociaaleconomisch vlak, maar ook in cultureel opzicht. Het Nutshuis voelt zich nog steeds verwant aan de basis van deze gedachte: mensen instrumenten en kennis aanbieden die hen ondersteunen in het leven in een constant ontwikkelende stedelijke omgeving. Publiek en makers krijgen in Het Nutshuis de ruimte om hun horizon te verbreden en het experiment aan te gaan.

In de zalen van Het Nutshuis vinden meerdere keren per week debatten, seminars, talkshows en filmprogramma’s plaats. Deze programma’s worden gemaakt met het oog op verdieping en achtergronden bij maatschappelijke kwesties. Naast deze programma’s is Het Nutshuis van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00  en 16.00 uur gratis te bezoeken voor de doorlopende fotografie-exposities, het café en de tuin. En natuurlijk staat een gratis toegankelijk Wifi-netwerk de bezoeker ter beschikking.

Het Nutshuis wordt ook verhuurd voor externe evenementen. Het gebouw beschikt over vijf sfeervolle zalen en een prachtige tuin. Alle ruimtes zijn heel geschikt voor seminars en vergaderingen, maar ook voor ontspannen  lunchen, dineren en borrelen.

In de kantoren van Het Nutshuis zijn tien cultureel-maatschappelijke organisaties gevestigd.

Gasten
Het Nutshuis biedt in huis ook een podium aan programma’s van de non profit-organisaties die de kantoren in het gebouw bewonen, evenals aan programma’s van anderen. Zo worden er regelmatig lezingen en debatten georganiseerd en vindt er een heel scala aan festivals plaats in de monumentale Bankhal.

Bestuur
Het Nutshuis is eigendom van Fonds 1818. Beide organisaties hebben hun oorsprong in de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Bij de fusie tussen de Nutsspaarbank en de VSB Bank werd een kapitaal in aandelen betaald aan de Stichting Nutsspaarbank ’s-Gravenhage. Bedoeling is om de opbrengst van de aandelen, in de geest van ’t Nut, te besteden aan maatschappelijke projecten in de regio Den Haag. Daarvoor veranderde de stichting haar naam in Stichting VSB Fonds Den Haag en omstreken. In 2001 werd de naam gewijzigd in Fonds 1818. Als rechtsopvolger van de oorspronkelijke bank is Fonds 1818 eigenaar van Het Nutshuis.

X