Organisaties in Het Nutshuis

Van Juni Café in het souterrain tot Duurzaam Den Haag in de nok: in Het Nutshuis zijn tien maatschappelijke organisaties gevestigd.

European Center for Non-for-Profit Law

Het European Center for Non-for-Profit Law (ECNL) maakt zich hard voor een gunstig juridisch en fiscaal klimaat binnen maatschappelijke organisaties in Europa en Azië. Dankzij experts van ECNL is er een positieve invloed uitgeoefend op al ruim zestig beleidsmaatregelen en wetten.

European Climate Foundation

Samen met honderden partnerorganisaties loopt de European Climate Foundation (ECF) voorop in een wereldwijde beweging om een ​​leefbare planeet voor toekomstige generaties te waarborgen. Het ECF ondersteunt de klimaatgemeenschap met de kracht van effectieve filantropie.

Human Security Collective

Het Human Security Collective (HSC) werkt aan het creëren van een veilige wereld waarin mensen zich onbevreesd kunnen bewegen. De stichting betrekt gemeenschappen bij de besluitvorming rond veiligheidsvraagstukken en faciliteert gesprekken tussen burgers en beleidsmakers.

Juni Lekkernijen

In het souterrain bereiden de Juni-koks verse taarten, ontbijtjes en lunchbuffetten. In het eveneens in Het Nutshuis gevestigde kantoor van Juni Café wordt gewerkt aan de cateringplanning, inkopen, roosters en al het andere dat komt kijken bij het runnen van een bloeiend café en cateringbedrijf.

Justice and Peace Nederland

Justice and Peace ondersteunt change makers (mensen en organisaties die zich wijden aan concrete en positieve veranderingen in hun omgeving) die zich richten op twee kwesties: de rechten van vluchtelingen en het beschermen van mensenrechtenverdedigers.

Kinder- & Jongeren Rechtswinkel

Alle kinderen en jongeren die vragen hebben over hun rechten, kunnen terecht bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag. De organisatie geeft gratis en anoniem advies over alle juridische problemen waar je als jongere mee te maken kunt krijgen.

Netherlands Helsinki Committee

Het Nederlands Helsinki Comité zet zich in om het overheidsbeleid te verbeteren dat kwetsbare of achtergestelde groepen treft in alle landen van Europa en de Centraal-Aziatische landen die deelnemen aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

VakantiePas

Alle kinderen tussen de vier en twaalf jaar die op school zitten in Den Haag, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest of Voorschoten, krijgen vlak voor de zomervakantie de VakantiePas. Met dit boekje krijgen zij korting op heel veel leuke, sportieve, creatieve en culturele activiteiten.

X