Organisaties in Het Nutshuis

In Het Nutshuis zijn de kantoren van onderstaande maatschappelijke organisaties gevestigd.

Gevestigd aan Riviervismarkt 4

Human Security Collective

Het Human Security Collective (HSC) werkt aan het creëren van een veilige wereld waarin mensen zich onbevreesd kunnen bewegen. De stichting betrekt gemeenschappen bij de besluitvorming rond veiligheidsvraagstukken en faciliteert gesprekken tussen burgers en beleidsmakers.

Justice and Peace Nederland

Justice and Peace ondersteunt change makers (mensen en organisaties die zich wijden aan concrete en positieve veranderingen in hun omgeving) die zich richten op twee kwesties: de rechten van vluchtelingen en het beschermen van mensenrechtenverdedigers.

Netherlands Helsinki Committee

Het Nederlands Helsinki Comité zet zich in om het overheidsbeleid te verbeteren dat kwetsbare of achtergestelde groepen treft in alle landen van Europa en de Centraal-Aziatische landen die deelnemen aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Gevestigd aan Riviervismarkt 5

Clingendael

Clingendael – Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen – is een onderzoeksinstituut en denktank. Naast onderzoek rond internationale betrekkingen verzorgt de opleidingsafdeling Clingendael Academy trainingen voor (aanstaande) diplomaten uit de hele wereld.

European Climate Foundation

Samen met honderden partnerorganisaties loopt de European Climate Foundation (ECF) voorop in een wereldwijde beweging om een ​​leefbare planeet voor toekomstige generaties te waarborgen. Het ECF ondersteunt de klimaatgemeenschap met de kracht van effectieve filantropie.

European Center for Non-for-Profit Law

Het European Center for Non-for-Profit Law (ECNL) maakt zich hard voor een gunstig juridisch en fiscaal klimaat binnen maatschappelijke organisaties in Europa en Azië. Dankzij experts van ECNL is er een positieve invloed uitgeoefend op al ruim zestig beleidsmaatregelen en wetten.

Fonds 1818

Fonds 1818 geeft geld, advies en begeleiding aan organisaties zonder winstoogmerk en groepjes bewoners die de maatschappij mooier maken. Fonds 1818 is er voor aanvragers in de regio Delft, Den Haag, Westland, Zoetermeer, Leiden, de Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

Global Human Rights Defense

Global Human Rights Defense richt zich wereldwijd op het bevorderen en beschermen van mensenrechten. De organisatie heeft speciale aandacht voor mensenrechtenschendingen van etnische, taalkundige en religieuze minderheden die door de media volledig over het hoofd worden gezien.

Kinder- & Jongeren Rechtswinkel

Alle kinderen en jongeren die vragen hebben over hun rechten, kunnen terecht bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag. De organisatie geeft gratis en anoniem advies over alle juridische problemen waar je als jongere mee te maken kunt krijgen.

Perspectivity

Perspectivity is een maatschap van professionals uit alle hoeken van de wereld – Europa, het Midden-Oosten, Afrika en daarbuiten – die hun krachten bundelen om uiteenlopende diensten aan te kunnen bieden. Het collectief is onder andere gespecialiseerd in het sociaal domein, hoger onderwijs, klimaat & energie, ontwikkelingssamenwerking & migratie, fysieke leefomgeving en jeugd.

IRC

Het IRC werkt samen met overheden, ngo’s, ondernemers en mensen van over de hele wereld aan duurzame oplossingen op het gebied van drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Het team bestaat uit 130 gerenomeerde experts verdeeld over kantoren in Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Honduras, India, Mali, Niger, Oeganda en Nederland.

Café Soof

Een vers en verrassend menu, een stijl- en sfeervolle aankleding en één van de mooiste decors van Den Haag: je vindt het allemaal bij Café Soof in Het Nutshuis. Van maandag tot en met vrijdag ben je welkom voor een ontbijt, lunch of borrel in het café of op het terras in de prachtige Nutstuin.

Atlantische Commissie

De Atlantische Commissie zet zich sinds haar oprichting in 1952 in voor debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken. Het NAVO-bondgenootschap is hiervan de belangrijkste en meest zichtbare belichaming, maar ook andere ontwikkelingen die eraan raken hebben de aandacht. Denk aan grote geopolitieke ontwikkelingen, nieuwe en disruptieve technologieën en klimaatverandering.

X