Fonds 1818

Het Nutshuis is een initiatief van Fonds 1818.

Van Nutsspaarbank naar Nutshuis
De Haagse Nutsspaarbank werd in 1818 opgericht als bank voor de gewone man, de kleine spaarder. Tot 1963 konden zij met hun spaarbankboekje in de centrale hal terecht. In dat jaar verhuisden alle publieksfuncties naar het nieuwe kantoor aan de Jan Hendrikstraat.

De Nutsspaarbank kwam voort uit de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Deze 19de eeuwse organisatie zette zich in voor de ‘ontwikkeling en verheffing van de gewone man’. ’t Nut richtte daarvoor onder meer Nutsscholen, Nutsziekenfondsen, Nutswoningbouwverenigingen, Nutsleeszalen en de Nutsspaarbanken op. De bank had geen winstoogmerk. Winst werd gedoneerd aan maatschappelijke en educatieve projecten.

In 1996 fuseerde de Nutsspaarbank met de VSB Bank, dat later is opgegaan van Fortis in ABN Amro. In 2002 vertrok de bank uit het gebouw. Bij de fusie ontstond de Stichting Nutsspaarbank  ’s Gravenhage, zij beheerde de opbrengst van de aandelen. In 2001 werd de naam gewijzigd in Fonds 1818 en zij besteedt nog steeds dit kapitaal, in de geest van ’t Nut, aan maatschappelijke projecten in de regio Den Haag. Als rechtsopvolger van de oorspronkelijke bank is Fonds 1818 eigenaar van Het Nutshuis.

Fonds 1818 nam zich in 2002 voor het gebouw een nieuwe maatschappelijke functie te geven als podium voor de stad Den Haag. Na een grondige renovatie opende het gebouw in 2006 haar deuren weer als Het Nutshuis.

In 2018 is het precies 200 jaar geleden dat de Haagse Nutsspaarbank werd opgericht. Dat levert twee eeuwen aan bijzondere verhalen op, waaronder de oprichting van Fonds 1818 dat dit hele jaar haar 25-jarig jubileum viert.  Duik hier in de verhalen.

X