Expositie

Sinds 2007 besteedt Het Nutshuis in toenemende mate aandacht aan documentaire fotografie. Deze ontwikkeling heeft zich doorgezet en er zijn nu vijf à zes fotografie-exposities per jaar. Er is speciale aandacht voor zowel startende als Haagse fotografen. De focus ligt op documentaire fotografie, maar wel in de breedste zin. Er is ruimte voor experimenten die de grenzen opzoeken van wat documentaire is, een historisch perspectief en zelfs af en toe voor datgene wat meer gestoeld is op fantasie dan op werkelijkheid. Maar altijd met een maatschappelijk betrokken oog voor de wereld om ons heen.

X